Gå till innehåll

Styrdokument för Åmåls kommun

På den här sidan finns information om taxor, avgifter, regler och andra bestämmelser för hur kommunen ska fungera och utvecklas.

Beslutsklubba på lagbok

Nedan finns en lista på länkar till dokument som kommunen har beslutat om. Samlingen med dokument kallas för kommunal författningssamling. Du hittar bland annat nämndernas reglementen, kommunala avgifter, Avfallsplan och riktlinjer för färdtjänst, barnomsorg och markanvisning.

Fler bestämmelser finns inom respektive nämnd och förvaltning. Saknar du något specifikt styrdokument eller har frågor kontakta kommunens växel på telefon 0532-170 00 eller skicka e-post till kommun@amal.se.

Riktlinjer för arvoden och ersättning till ställföreträdare Pdf, 747.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för bild- och filmhantering Pdf, 476.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för föreningsstöd Pdf, 189.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för fristående barnomsorg Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Pdf, 285.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för kostnader i förskola och grundskola Pdf, 174.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för bokningar i Säffles och Åmåls simhallar Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Pdf, 285.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för fristående barnomsorg Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kostnader i förskola, grundskola och grundsäkskola Pdf, 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för markanvisning Pdf, 655.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för mutor, jäv, representation och gåvor Pdf, 109.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för styrdokument- definitioner av begrepp och beslutsnivåer Pdf, 278.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för styrning och ledning i Åmåls kommun och de kommunala bolagen Pdf, 456.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för klimatstyrande resepolicy Pdf, 269.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer till upphandlingspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för visselblåsarfunktion Pdf, 92.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2024
Publicerad:
6 november 2023