Gå till innehåll

I Åmåls kommunarkiv finns sparade handlingar

I Åmåls kommunarkiv sparas olika typer av handlingar och dokument. Personen som arbetar i kommunarkivet ger råd och stöd till alla kommuens avdelningar om vilka papper som ska lämnas in för att sparas.

Åmåls kommunarkiv tar emot leveranser av handlingar och dokument från kommunala verksamheter enligt gällande beslut och överenskommelse.

Kommunarkivet ansvarar för vården av de inlämnade handlingarna. Kommunarkivet ser också till att allmänheten får läsa det som finns i arkivet. Det kallas offentlighetsprincipen.

I kommunarkivet finns det sparade dokument från 1860-talet och framåt. Det finns handlingar från tiden när kommuner var indelad i mindre kommuner: Åmåls stad, Edsleskog kommun, Fröskogs kommun, Mo kommun, Tösse kommun, Tydje kommun, Åmåls landskommun, Ånimskogs kommun,Tössbo kommun

Du kan beställa olika typer av handlingar från kommunarkivet.

Låna dokument och handlingar för studier

Handlingar från kommunarkivet lånas ut för studier på Kulturhuset där det finns studieplatser. Fråga efter dessa i receptionen på biblioteket.

Det finns också möjlighet att få kopior på handlingar enligt kommunens gällande taxa.

Du kan beställa betyg från följande skolor i Åmål:

  • Betyg från grundskola finns på kommunarkivet eller respektive grundskola.
  • Betyg från gymnasieskola finns på Karlbergsgymnasiet.
  • Behöver du betyg från vuxenutbildning kontakta handläggare Anna-Lena Fredriksson, telefon 0532-172 15.

Vid förfrågan om betyg ange:

  • ditt namn och efternamn, tidigare efternamn (om du haft ett annat namn under skoltiden)
  • personnummer
  • skolans namn
  • linje/program/kurs
  • klassbeteckning
  • år då utbildningen slutade

Åmåls kommunfullmäktige beslutar om avhändande av skolhälsovårdsjournaler med stöd av 15 paragrafen 2 stycket Arkivlagen. För ett avhändande krävs ett särskilt beslut vilket betyder att det endast kan gälla för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällena avhändande ska ske.

Ett avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till en annan vårdgivare, det kan vara en annan skola i en annan kommun eller en friskola. I fall friskola köper en skolskötersketjänst av kommunen ägs skolsköterskans journaler av kommunen (vårdgivaren).

I princip innebär det att journalen följer en elev när eleven byter en skola och går till skola i en annan kommun eller till friskola.

I visa enstaka fall finns äldre handlingar i kommunarkivet för fastigheter. Om du är i behov av nyare handlingar till din fastighet, som till exempel olika bygglovsärenden. Då ska du kontakta samhällsbyggnadsenheten på e-post bygg.miljo@amal.se

Du hittar mer information om fastighetsfrågor på samhällsbyggnadsenhetens sida: Öppnas i nytt fönster.

Vid kontakt ange ditt fastighetsnummer.

Du får gärna besöka även Lantmäteriets hemsida, där kan du få tillgång till historiska kartor som rör din fastighet

Klicka här för att komma till Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har jobbat på Åmåls kommun och vill ha ett tjänstgöringsintyg ska du i första hand vänd dig till personal- och löneenheten. Kontakta vår växel på telefon 0532-17000 och be att få prata med löneenheten.

Vid förfrågan ange ungefär när det var, vilken verksamhet du har jobbat på och ditt personnummer.

Släktforskning är en väldigt populär och spännande hobby. I Åmål kan du få hjälp av Åmåls släktforskningsförening. Kontakta bosse.oberg@telia.com för hjälp.

Du kan även kolla upp Riksarkivets webbsida för mer information och rådgivning.
Klicka här för att komma till Riksarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kommunarkivarien om du är intresserad av någon handling. Avtala tid med kommunarkivarien i förväg om du vill komma på ett besök.

Telefon: 0532-171 08, e-post: anna.danielsson@amal.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 april 2024
Publicerad:
30 augusti 2023