Gå till innehåll

Kommunens olycksfallsförsäkring

Om oturen är framme och en olycksfallsskada inträffar ska den anmälas till kommunens försäkringsbolag Svedea.

Två plåster i kors

Försäkringsbolaget Svedea är kommuens försäkringsgivare för den kollektiva olycksfallsförsäkringen. Olycksfallsskada som har inträffat från och med 1 januari 2022 ska därför anmälas till Svedea.

Så här fungerar skadeanmälan med olycksfallsförsäkringen Svedea

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Kontaktuppgifter till Svedea

Postadress:
Svedea AB Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Telefonnummer: 0771-160 199
E-postadress: skadorforetag@svedea.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2024
Publicerad:
8 februari 2024