Gå till innehåll

Notarius Publicus

Notarius Publicus är en person som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Det är Länsstyrelsen som utser Notarius Publicus.

Notarius Publicus

Notarius Publicus främsta uppgifter är att hjälpa allmänheten med bland annat:

  • bestyrka namnunderskrifter.
  • kontrollera lottdragningar.
  • vara med som vittne när förvaringsrum tillsluts eller öppnas.
  • vara med som vittne när förseglingar sätts på eller bryts.
  • efter en kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa åtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel) som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Kontakta Notarius Publicus

Jacob Ceder
Edsgatan 20 A
462 33 Vänersborg
notariuspublicusvbg@gmail.com

Besöksadress (enl. tidsbokning)
Åmåls Stadshus
Kungsgatan 24 i Åmål
0707-32 26 81

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024
Publicerad:
3 april 2024