Gå till innehåll

Behandling av personuppgifter

När du är i kontakt med Åmåls kommun eller något av kommunens bolag tar vi del av personuppgifter om dig. På den här sidan hittar du information om personuppgiftsbehandling.

EU-flagga med lås och text GDPR

Vi behandlar dina personuppgifter medan vi handlägger ditt ärende. Vi kan därefter behöva bevara uppgifterna för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.

En kommun sköter många samhällsfunktioner av allmänt intresse och det ger oss en rättslig grund att behandla personuppgifter. Exempel på andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter är myndighetsutövning och rättslig förpliktelse (fullgörande av lagstiftning).

I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv delar med dig av i kontakt med oss. Ibland behöver vi inhämta kompletterande information, exempelvis från andra myndigheter som du har kontakt med.

Beroende på ditt ärende kan personuppgifter om dig komma att delas med flera förvaltningar inom Åmåls kommun eller med andra myndigheter som Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Dina personuppgifter kan också komma att delas med leverantörer, så kallade personuppgiftsbiträ­den, exempelvis leverantörer av datasystem. Med personuppgiftsbiträden tecknar personuppgiftsansvariga inom Åmåls kommun avtal om hur behandling av personuppgifter får ske.

Kommunen styrs av många olika regelverk och måste bland annat följa Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter kan ibland behöva sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig inom Åmåls kommun är den nämnd/styrelse under vars ansvar ditt ärende handläggs. Du har rätt till insyn i behandlingen av dina personuppgifter genom att du kan begära registerutdrag. Du har möjlighet att begära rättelse, begränsning, överflyttning eller radering, vilket prövas mot gällande lagstiftning. Du kan återta ditt samtycke om du har lämnat en sådan rättslig grund

Exempel på behandlingar av personuppgifter

Vill du veta vilka personuppgifter som kommunen kan ha om dig? Här följer några exempel på vanliga situationer i olika verksamheter som kräver behandling av personuppgifter:

Du kanske har ett badkort för simhallen? Eller kanske har du sophämtning via kommunen? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer, kundnummer och fakturanummer för att kunna fakturera dig.

Brukar du låna böcker på biblioteket? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster.
 • Kundnummer för lånekort.

Har du sökt ett bygglov? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Personnummer för identifiering och fakturering av taxa


Har du ansökt om strandskyddsdispens för din fastighet eller kanske ansökt om tillstånd för enskilt avlopp? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster.
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer för identifiering och fakturering av taxa.

Är du god man, förvaltare eller förmyndare? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Personnummer för säker identifiering.
 • Information för bedömning av lämplighet, exempelvis från Kronofogdemyndigheten.

Har du kanske hemtjänst eller hemsjukvård? Får du stöd och service till följd av en funktionsvariation? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer för säker identifiering.
 • Hälsoinformation eller annan känslig information som behövs för att handlägga ditt ärende.
 • Information om inkomst, skatt eller skulder som behövs för bedömningen av bistånd.

Är du elev eller har barn på någon av Åmåls gymnasie-, grund-, förskolor eller daghem? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig eller ditt barn:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig/er, för stöd till eleverna i deras utbildning eller för att erbjuda skolskjuts, lånekort med mera.
 • Personnummer för att säkert kunna identifiera dig/ditt barn, exempelvis vid betygsättning.
 • Information som behövs för att vi ska kunna tillgodose rättigheter som hemspråksundervisning, specialkost, eller särskilt undervisningsstöd.
 • Prestationsbedömningar, provresultat, stödinsatser för att följa kunskapsutvecklingen.

Är du anställd i kommunen? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig.
 • Personnummer för säker identifiering, redovisning av skatt med mera.
 • Frånvaro till följd av semester, sjukdom eller vård av barn, för att kunna beräkna din lön.
 • Prestationsbedömningar för att följa din utveckling och skapa underlag för lönesättning.
 • Hälsoinformation om det är relevant, exempelvis i rehabiliteringsärende.

 • Är du hyresgäst eller står i bostadskö hos ÅKAB? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:
 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster.
  Personnummer för identifiering och adress för fakturering.
 • Information om inkomst eller skulder som behövs för kontraktserbjudande.
 • Uppgift om god man, förvaltare, förmyndare eller kontaktperson.
 • Bankuppgifter om du har anmält autogiro.

Är du ansluten till Stadsnätet eller har du intresseanmält din fastighet? Då behandlar vi generellt dessa uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktuppgifter för att kunna nå dig och utföra våra tjänster.
 • Personnummer för identifiering och adress för fakturering och eventuellt rot/rut-avdrag.
 • Fastighetsbeteckning
 • Bankuppgifter om du har anmält autogiro.

Vi skyddar dina personuppgifter

Åmåls kommun skyddar dina personuppgifter på flera sätt. Uppgifterna förvaras fysiskt så säkert som möjligt. Endast de medarbetare som behöver uppgifterna för att handlägga ditt ärende har behörighet. Datasystemen har tekniska skydd mot intrång.

Om du vill ha ytterligare information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag. Utdraget kommer att göras klart inom en månad.

Åmåls kommun ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner. Det finns ingen sammankoppling mellan olika områden och därför inget enkelt sätt att söka fram inom vilket/vilka områden som just du förekommer. Sökningar behöver göras i varje enskild förvaltning. Tänk därför gärna igenom vilka uppgifter du har behov av när du fyller i din begäran om registerutdrag.

Blankett för begäran om registerutdrag (Åmåls kommun) Pdf, 81.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Registerutrag i Säffle kommun

Vill du begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter som behandlas om dig inom teknik- och fritids verksamhet (exempelvis renhållning, sophämtning, vatten och avlopp, trafik, gator och vägar, fritid med mera) kan du använda en e-tjänst i Säffle kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024
Publicerad:
3 november 2023