Gå till innehåll

Kontakt Åmåls kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till Åmåls kommun.

Olika metoder för kontakta oss

Åmåls kommuns växel: 0532-170 00

  • Kommunens växel är öppen:
    Måndag -torsdag kl. 08:00-12:00 och 13:00-16:00.
    Fredag kl. 08:00-12:00 och 13:00-15:00
  • Kommunens kontor är öppna: kl. 08:00-12:00 och 13:00-16:00.

Kommunens e-postadress: kommun@amal.se

Felanmälan utanför kontorstid

Du kan vända dig till SOS-alarm för felanmälan utanför vår kontorstid. Telefon: 010-530 10 47

Klicka på knapparna för vägbeskrivning.

Kommunalråd
Michael Karlsson
E-post: michael.k.karlsson@amal.se
Telefon: 0532-170 17

Kommundirektör
Jan-Erik Samuelsson
E-post: jan-erik.samuelsson@amal.se
Telefon: 0532-171 17

Personalchef
Per Ljungberg
E-post: per.ljungberg@amal.se
Telefon: 0532-170 30

Kommunikationschef
Kristoffer Ljung
E-post: kristoffer.ljung@amal.se
Telefon: 0532-174 48

Kommunfullmäktige:
kommun@amal.se

Kommunstyrelsen:
kommun@amal.se

Kultur- och utbildningsnämnden:
kultur.utbildning@amal.se

Bygg- och miljönämnden:
bygg.miljo@amal.se

Teknik- och fritidsnämden Säffle-Åmål:

teknik.fritid@saffle.se

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden:
valfard.arbetsmarknad@amal.se

Överförmyndarnämnden:
ofn@amal.se

Webbansvarig
Daniel Hofling
E-post: daniel.hofling@amal.se
Telefon: 0532-174 91

Åmåls kommun
Box 62, 662 22 Åmål

Bankgiro: 991-2353

Org.nr: 212000-1587