Gå till innehåll

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden är kommunens socialnämnd och fattar beslut enligt bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar bland annat för:

 • individ- och familjeomsorg
 • familjerådgivning
 • integration
 • äldre- och handikappomsorg
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • rehabilitering
 • insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • tillståndsgivning och tillsyn för serveringstillstånd
 • verksamheter inom socialpsykiatri
 • tillsyn för folkölsförsäljning och tobak
 • konsument- och skuldrådgivning
 • vuxenutbildning

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

E-post: valfard.arbetsmarknad@amal.se

Ordförande
Jan Sedenka (M)
jan.sedenka@amal.se

Vice ordförande
Camilla Ackerblad (M)
camilla.ackerblad@amal.se

Andre vice ordförande
Ewa Arvidsson (S)
ewa.arvidsson@amal.se

Förvaltningschef
Helena Wretman
Tel: 0532-173 00
E-post: helena.wretman@amal.se

Kommunsekreterare
Erika Sörqvist
Tel: 0532-171 20
E-post: erika.sorqvist@amal.se

2024:
25 januari
22 februari
21 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

 

Ordinarie

Ersättare

Camilla Ackerblad (M)

Christer Lundberg (M)

Jan Sedenka (M)

Robert Wilson (M)

Torbjörn Herke (M)

Ricky Ohlsson (KD)

Lillemor Hårdstedt (KD)

Nada Cvijanovic (L)

Ewa Arvidsson (S)

Christer Örtegren (S)

Hasan Dello (S)

Royne Karlsson (S)

Anne Kaye (SD

Ove Kaye (SD)

Susanne Carlsson (SD)

Lars Eriksson (-)

Lotta Robertsson Harén (MP)

Christina Johansson (V)

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024
Publicerad:
13 september 2023