Gå till innehåll

Möten, protokoll och handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen. Men det finns vissa undantag. Du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller sådana som innehåller personuppgifter enligt GDPR.

Bärbar dator med filer i en digital mapp.

Åmåls kommun har ett webbdiarium. I diariet finns handlingar från 2022. Här hittar du dokument, ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade eller som har skickats från kommunen.

Söker du efter handlingar som är från 2021 och tidigare kontaktar du kommunen på telefon eller via e-post.

I Åmåls kommuns diarium hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Här finns handlingar från och med 2022. Du kan även finna några äldre ärenden då det lagts till nya handlingar i ärendet eller om de ska behandlas politiskt.

Diariet är ett register som används för att hålla reda på handlingar som finns inom kommunen. Alla får söka och läsa i diariet.

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag. Det nya innehållet hittar du cirka klockan 12:30 respektive cirka 16:30 samma dag, beroende på mängden information.

Varje ärende har ett diarienummer
Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet (arkivet). Det kan till exempel vara 2023-00014. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under ett diarienummer.

Observera att respektive nämnd har sin förteckning av ärenden och därmed sin uppsättning av diarienummer, så det kan finnas många diarienummer som har samma nummer.

Ibland syns bara namnet på en handling men det går inte att klicka på den för att visa handlingen. Den vanligaste orsaken till att en handling inte går att ladda ner är att den innehåller personuppgifter, som i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inte får publiceras på Internet. En annan anledning kan vara att handlingen omfattas av sekretess.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024
Publicerad:
30 augusti 2023