Gå till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Var fjärde år väljer åmålsborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 35 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Åmål.

En ordförandeklubba

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. Mötena hålls i Päronsalen i stadshuset åtta gånger om året.

 

Mandatfördelning efter kommunvalet 2022


Moderaterna

8

Centerpartiet

4

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

1

Sverigedomokraterna

6

Socialdemokraterna

9

Miljöpartiet

2

Vänsterpartiet

2

Partipolitisk obunden (invald på SD-mandat)

1


Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar Borgerlig Allians och utgör minoritetsstyre.

Kontaktinformation

E-post: kommun@amal.se

Ordförande
Leif Aronsson (C)
leif.aronsson@amal.se

Vice Ordförande
Sandra Castro Nilsson (M)
sandra.castro-nilsson_pol@amal.se

Andre vice ordförande
Ewa Arvidsson (S)
ewa.arvidsson@amal.se

Förste kommunsekreterare
Ida Tornestrand
Tel: 0532-170 16
E-post: ida.tornestrand@amal.se

2024:

28 februari

27 mars

24 april

29 maj

19 juni

27 november

18 december

 

Ordinarie

Ersättare

Eva-Britt Karlsson (M)

Emma Solli (M)

Michael Karlsson (M)

Johan Paulsson (M)

Camilla Ackerblad (M)

Stig Elveljung (M)

Gunnar Jansson (M)

Robert Wilson (M)

Jan Sedenka (M)

Kjell Kaså (C)

Sandra Castro Nilsson (M)

Sven Callenberg (C)

Kate Magnusson (M)

Jan-Eric Thorin (L)

Fredrik Rolfsman (M)

Klas Häggström (L)

Anders Bäckström (C)

Harald Hårdstedt (KD)

Mikaëla Thorén (C)

Per-Lennart Olsson (KD)

Leif Aronsson (C

Susanne Korduner (S)

Lars-Olof Ottosson (C)

Monica Lindstrand (S)

Peter Stenberg (L)

Christer Örtegren (S)

Christer Törnell (KD)

Michael Henriksson (S)

Lillemor Hårdstedt (KD)

Royne Karlsson (S)

Hassan Dello (S)

Hussam Hawarne (V)

Ewa Arvidsson (S)

Sara Norén (V)

Vakant (S)

Nina Nilsson (MP)

Olof Eriksson (S)

Cajsa Branchetti Hallberg (MP)

Niklas Karlsson (S)

Thomas Andersson (SD)

Ann-Charlotte Örtegren (S)


Jerry Saxin (S)


Barbro Axelsson (S)


Tommy Lehrman (S)


Ewa Svensson (V)


Robbin Larsson (V)


Lotta Robertsson Harén (MP)


Mikael Nilsson (MP)


Ove Kaye (SD)


Lars Wising (SD)


Anne Kaye (SD)


Susanne Carlsson (SD)


Linda Stenberg (SD)


Carolin Wising (SD)

 

Lars Eriksson (-)


Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024
Publicerad:
30 augusti 2023