Gå till innehåll

Nämnder

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Det kan exempelvis vara inom skola, vård, gata och bygglov. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.