Gå till innehåll

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden är en gemensam nämnd mellan Säffle kommun och Åmåls kommun. Säffle kommun är värdkommun.

Hjullastare Östby miljöstation

Teknik- och fritidsnämndens uppgifter:

 • att leda kommunens tekniska verksamheter
 • är kommunens väghållare med ansvar för de gator och
  vägar som ingår i kommunens ansvarsområde
 • är huvudman för kommunens allmänna VA-anläggningar
 • har ansvar för kommunens renhållning
 • har ansvar för drift och skötsel av kommunens fritids- och friluftsanläggningar, skogar, park- och grönområden
 • främjar fritidsverksamheten i kommunen genom att samarbeta med föreningar, organisationer och övriga intressenter som verkar inom nämndens område
 • ger ekonomiskt bidrag och annat stöd till föreningar och organisationer som verkar inom nämndens område i kommunen
 • ansvarar för sim- och sporthallar och utomhusanläggningar och uthyrning av dessa.

Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare. 7 av ledamöterna kommer från Åmål och 7 stycken från Säffle. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna under en period om två år i taget. År 2023-2024 har Åmåls kommun ordförandeskapet och Säffle kommun har uppdraget som vice ordförande. År 2025-2026 är det tvärtom.

Kontaktinformation

E-post: teknik.fritid@saffle.se

Ordförande 2023-2024, från Åmåls kommun
Ove Kaye (SD)
ove.kaye@amal.se

Vice ordförande 2023-2024, från Säffle kommun
Nina Andersson (M), Säffle

Förvaltningschef
Helen Halvardsson
Tel: 0533-68 17 50
E-post: helen.halvardsson@saffle.se

2024:
24 januari
21 februari
20 mars
17 april
22 maj
18 juni
21 augusti,
18 september
23 oktober
20 november
17 december

Ledamöter från Åmåls kommun

Ordinarie

Ersättare

Lars-Olof Ottosson (C)

Nikls Engdahl (M)

Sven Callenberg (C)

Jörgen Johansson (C)

Per-Lennart Olsson (KD)

Anders Hansson (L)

Niklas Karlsson (S)

Hasan Dello (S)

Tommy Lehrman (S)

Barbro Axelsson (S)

Ove Kaye (SD)

Lars Wising (SD)

Göran Alexandersson (V)

Vera Telemo (MP)

Kontakt

 • Kundservice teknik- och fritid

  Roll
  Frågor om gator, park och fritidsärenden
  E-post
  teknik.fritid­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
  Övrigt:

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 47

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024
Publicerad:
13 september 2023