Gå till innehåll

Förvaltningar

För att driva och utveckla kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten och avlopp och mycket annat behövs en organisation med anställda.

Norrtull entré

Organisationen är indelad i fem förvaltningar som är specialiserad på olika områden. Det är kommunstyrelsensförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och utbildningsförvaltningen, välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål som är gemensam med Säffle kommun. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd eller styrelse. Förvaltningarna planerar och genomför det som politikerna i nämnderna beslutar om. I organisationen finns också två kommunala bolag. Dessa är ÅKAB (Åmåls Kommunfastigheter AB) och SÅAB (Stadsnät i Åmål AB). Kommunens ca 1 200 anställda arbetar i någon av dessa förvaltningar eller bolag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024
Publicerad:
30 augusti 2023