Gå till innehåll

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vår förvaltning består av fem verksamhetsområden, administrativt stöd och en nämnd.

Teknik- och fritidsförvaltningen har ansvar för vatten- och avlopp, renhållning, gator, trafik, park och fritid, GIS (geografiskt informationssystem), verkstad, laboratorium, lokalvård samt ekonomi och kundservice.

Till oss kan du vända dig i ärendefrågor som rör till exempel dricksvatten, bidrag till enskilda vägar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller om du har speciella trafikfrågor.

Kontaktinformation

Förvaltningschef
Helen Halvardsson
Telefon: 0533-68 15 81
E-post: helen.halvardsson@saffle.se

Gatuchef
Niklas Ekberg
Telefon: 0533-68 15 45
E-post: niklas.ekberg@saffle.se

VA-chef
Emil Martinsson
Telefon: 0533-68 10 40
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Renhållningschef
Kerstin Svensson
Telefon: 0533-68 17 80
E-post: kerstin.svensson@saffle.se

Fritidschef
Nils Ahlqvist
Telefon: 0533-68 15 66
E-post: nils.ahlqvist@saffle.se

Verksamhetschef lokalvården
Carina Nylén
Telefon: 0533-68 10 41
E-post: carina.nylen@saffle.se

Kontaktinformation

Kundservice teknik- och fritid
Öppettider vardagar 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 0532-173 02, 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se

Efter kontorstid kontakta SOS Alarm på telefon: 010-530 10 47

Kundservice VA-renhållning
Telefontid måndag-fredag 09:30-12:00

Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Publicerad:
2 oktober 2023