Gå till innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av kostenheten, samhällsbyggnadsenheten och räddningstjänsten.

Förvaltningens ansvarar för lokalstrategiska frågor, fysisk samhällsplanering, plan- och bygglov, miljöskydd, hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp, områdesskydd (naturreservat och strandskydd), livsmedelskontroll, kollektivtrafik samt färdtjänst.

Kontaktinformation

Förvaltningschef
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Samhällsbyggnadsenheten
Biträdande samhällsbyggnadschef

Sören Linder
Telefon: 0532-172 78
E-post: soren.linder@amal.se

Räddningstjänsten
Räddningschef
Christian Rådén
Telefon: 0531-52 61 16
E-post: Christian.Raden@bengtsfors.se

Kostenheten
Kostchef

Göran Wahlgren
Telefon: 0532-171 85
E-post: goran.wahlgren@amal.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 januari 2024
Publicerad:
2 oktober 2023