Gå till innehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsesalen i Åmåls stadshus

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunstyrelsen brukar liknas vid ”kommunens regering”.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Klicka här för att läsa protokoll och handlingar i
Åmåls kommuns webdiarium

E-post: kommun@amal.se

Ordförande, kommunalråd
Michael Karlsson (M)
michael.k.karlsson@amal.se

Vice ordförande
Lars-Olof Ottosson (C)
lars-olof.ottosson@amal.se

Andre vice ordförande
Mikael Nilsson (MP)
mikael.nilsson_pol@amal.se

Kommundirektör, förvaltningschef kommunstyrelsen
Jan-Erik Samuelsson
Telefon: 0532-171 17
E-post: jan-erik.samuelsson@amal.se

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

2024:

24 januari

14 februari

13 mars

9 april (obs tisdag)

15 maj

5 juni

21 augusti

11 september

16 oktober

13 november

4 december

 

Ordinarie

Ersättare

Michael Karlsson (M)

Johan Paulssson (M)

Gunnar Jansson (M)

Jan Sedenka (M)

Lars-Olof Ottosson (C)

Eva-Britt Karlsson (M)

Christer Törnell (KD)

Anders Bäckström (C)

Peter Stenberg (L)

Mikaëla Thorén (C)

Mikael Nilsson (MP)

Olof Eriksson (S)

Jerry Saxin (S)

Hasan Dello (S)

Niklas Karlsson (S)

Vakant (S)

Ove Kaye (SD)

Anne Kaye (SD)

Susanne Carlsson (SD)

Lars Eriksson (-)

Eva Svensson (V)

Tommy Lehrman (S)

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024
Publicerad:
30 augusti 2023