Gå till innehåll

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna.

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra saker som politikerna har beslutat.

Kontaktinformation

Kommundirektör
Jan-Erik Samuelsson
Telefon: 0532-171 17
E-post: jan-erik.samuelsson@amal.se

Näringslivs- och kommunikationsenheten
Enhetschef

Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

HR- och löneenheten
Personalchef

Per Ljungberg
Telefon: 0532-170 30
E-post: per.ljungberg@amal.se

IT-enhet
Tf IT-chef

Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Ekonomienheten
Ekonomichef

Stig-Arne Olsson
Telefon: 0532-170 34
E-post: stig-arne.olsson@amal.se

Kansli- och utredningsenheten
Kansli- och utredningchef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2024
Publicerad:
2 oktober 2023