Gå till innehåll

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Nämnden heter Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd.

anhörigstöd till de äldre

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun utser i egenskap av värdkommun en ledamot tillika nämndens ordförande samt en ersättare. Vice ordförande alterneras årsvis i följande ordning: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle och Årjängs kommuner.

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

E-post: ofn@amal.se

Ordförande
Christer Törnell (KD)
christer.tornell@amal.se

Vice ordförande (Dals-Eds kommun)
Gösta Schagerholm (C)
gosta.schagerholm@telia.com

Enhetschef överförmyndarenheten
Marleen Smersfeldt
Tel: 0532-777 400
E-post: marleen.smersfeldt@amal.se

Kommunsekreterare
Karolina Johansson
Tel: 0532-171 27
E-post: karolina.johansson@amal.se

2024:

29 januari
26 februari
25 mars
29 april
20 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
18 november
9 december

Ledamöter från Åmåls kommun

Ordinarie

Ersättare

Christer Törnell (KD)

Olof Eriksson (S)

Kontakt

 • Karolina Johansson

  Roll
  Kommunsekreterare
  E-post
  ofn­@amal.se
  Telefon
  0532-171 27
  Besöksadress:
  Stadshuset, Kungsgatan 26, 66231 Åmål

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
13 september 2023