Gå till innehåll

Bygg- och miljönämnden

Nämnden beslutar bland annat om bygglov och miljö- och hälsoskydd.

Planerar bygga hus på ledig tomt

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom:

- byggnadsfrågor
- naturvårdsfrågor
- miljö- och hälsoskydd
- strandskyddsfrågor
- livsmedelsfrågor

Icke myndighetsutövande uppgifter i ovanstående frågor hanteras av kommunstyrelsen, om inte annat framgår av lagstiftning. Bygg- och miljönämnden är kommunens byggnadsnämnd.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

E-post: bygg.miljo@amal.se

Ordförande
Gunnar Jansson (M)
gunnar.jansson@amal.se

Vice ordförande
Anders Bäckström (C)
anders.backstrom@amal.se

Andre vice ordförande
Olof Eriksson (S)
olof.eriksson@amal.se

Samhällsbyggnadschef
Björn Wennerström
Tel: 0532-170 63
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se

Kommunsekreterare
Pierre Carroz Bürgemeister
Tel: 0532-173 44
E-post: pierre.carroz@amal.se

2024:

16 januari
13 februari
12 mars
16 april
7 maj
4 juni
20 augusti
17 september
15 oktober
5 november
3 december

 

 

Ordinarie

Ersättare

Gunnar Jansson (M)

Lennart Åberg (M)

Anders Bäckström (C)

Peter Stenberg (L)

Jan-Erik Thorin (L)

Fredrik Folfsman (M)

Olof Eriksson (S)

Barbro Axelsson (S)

Anne Kaye (SD)

Lars Eriksson (-)

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024
Publicerad:
13 september 2023