Gå till innehåll

Kultur- och utbildningsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens skol- och fritidsverksamhet inklusive anpassad skola. Nämnden ansvarar även för kommunens kulturverksamhet.

Grupp av småbarn sitter på golvet och läser

Kultur -och utbildningsnämndens ansvarsområden:

  • Förskola och fritidshem
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Anpassad grundskola
  • Anpassad gymnasieskola
  • Ungdomsverksamheten Huset
  • Kulturskola
  • Åmåls kulturhus
  • Biblioteket

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar förhållandet som kommunfullmäktige har. Barn- och utbildningsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

E-post: kultur.utbildning@amal.se

Ordförande
Mikaëla Thorén (C)
mikaela.thoren@amal.se

Vice ordförande
Klas Häggström (L)
klas.haggstrom@amal.se

Andre vice ordförande
Jerry Saxin (S)
jerry.saxin@amal.se

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Tel: 0532-173 43
E-post: catrin.eriksson@amal.se

Kommunsekreterare
Karolina Johansson
Tel: 0532-171 27
E-post: karolina.johansson@amal.se

2024:
25 januari
22 februari
21 mars
25 april
30 maj
18 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
19 december


 

Ordinarie

Ersättare

Mikaëla Thorén (C)

Kate Magnusson (M)

Klas Häggström (L)

Stig Elveljung (M)

Martin Nylander (M)

Harriet Stenberg (L)

Eva-Britt Karlsson (M)

Birgitta Hellsten (KD)

Jerry Saxin (S)

Monica Lindstrand (S)

Ann-Charlotte Örtegren (S)

Susanne Korduner (S)

Ove Kaye (SD)

Carolin Wising (SD)

Thomas Andersson (SD)

Linda Stenberg (SD)

Cajsa Branchetti Hallberg (MP)

Ewa Svensson (V)

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
13 september 2023