Gå till innehåll

Ventilationskontroll, OVK

Fastighetsägaren har ansvar för att ventilationskontroller sker för att säkerställa en god inomhusmiljö.

En ventilation i ett tak

Enligt 5 kap plan- och byggförordningen (2011:338) om funktionskontroll av ventilationssystem är fastighetsägare skyldiga att se till att ventilationskontroll sker inom återkommande besiktningsintervall. Ventilationskontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Ventilationskontrollen ska protokollföras. Protokollen ska lämnas till fastighetsägaren och samhällsbyggnadsenheten. Utförd ventilationskontroll ska anslås på väl synlig plats t ex i trapphus eller entré.

Besiktning av ventilationssystem vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus ska utföras innan det tas i bruk.

Återkommande besiktning skall utföras enligt nedanstående intervaller:

  • Daghem, skolor, vårdlokaler: 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader med FT-, FTX-vent.: 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader med F-, FX-, S-vent.: 6 år

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024
Publicerad:
20 september 2023