Gå till innehåll

Avgifter och taxor

För handläggningen av exemplevis din bygglovsansökan tar Bygg- och miljönämnden ut avgifter.

Notarius Publicus dokument stämpel

Nuvarande plan- och bygglagstaxan gäller från och med 1 januari 2023.
Den har arbetats fram under hösten 2022 och fastställdes av kommunfullmäktige den 13 december 2022 § 214.

Plan- och bygglagstaxan indexjusterades den 14 november 2023.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Publicerad:
20 september 2023