Gå till innehåll

Bygglovsbefriat

Du behöver inte söka bygglov för följande åtgärder som görs i närheten av ditt en- eller tvåbostadshus. Nedan finner du angvina exempel:

Vitt staket på sommaren

Du får anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från ditt bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.

Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.

Du får bygga ett staket i trä eller smide med en genomskinlighet på minst 50 procent om det är högst 1,1 meter. Du behöver inte bygglov för nätstängsel, oavsett höjd.

Du får göra en mur och stödmur om den inte är högre än 50 centimeter.

Du får bygga terrasser och stenlagda uteplatser till en höjd av max 50 centimeter. Enligt rättsfall kan denna höjd variera från fall till fall. Det handlar mer om vilket intryck och karaktär uteplatsen/terrassen ger.

Du får bygga en uteplats i form av en altan på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, förutsatt att altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Altanen får byggas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs godkänner det.

Prata med dina grannar

Om dina grannar godkänner det så kan du placera mur, plank, skärmtak och friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vi rekommenderar ett skriftligt godkännande, för att undvika missförstånd längre fram. Detta gäller dock inte tomtgräns mot gata och park (allmän plats). Där krävs alltid bygglov. Oavsett om det du vill göra kräver bygglov eller inte, är det alltid bra att prata med grannarna om de planer du har.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024
Publicerad:
20 september 2023