Gå till innehåll

Livsmedel, miljö och hälsoskydd

Alla har vi ett ansvar för vår miljö. Åmåls kommun ansvarar för myndighetsutövningen genom lokal regelbunden tillsyn, kontroller och prövning kopplat till livsmedel, miljö- hälsoskyddsfrågor.

Vi bedriver regelbunden tillsyn över exempelvis industrier, lantbruk, restauranger, livsmedelsaffärer, avlopp, frisörsalonger, skolor med mera. Tillsynen utförs genom inspektioner på plats, kontroll av egenkontrollsystem samt granskning av analysresultat och miljörapporter.

Vi prövar även ansökningar om exempelvis anläggande av enskilt avlopp, värmepump och strandskyddsdispens.

Rådgivning och information

Vi har en rådgivande funktion gentemot allmänhet, företag och organisationer.

Klagomål

Vi handlägger klagomålsärenden som uppstår inom förvaltningens ansvarsområde. Sådana ärenden kan röra exempelvis bostadshygien, buller, vedeldning eller hygien på en livsmedelsanläggning.

Alla miljöblanketter hittar du under E-tjänstportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avrådan från konsumtion av fisk från Ärr

Efter undersökningen av föroreningarna vid den tidigare bruksverksamheten vid Fengersfors bruk avråder Åmåls kommun från all konsumtion av fisk som vildfångas i sjön Ärr. Kostrådet grundas på livsmedelsverkets bedömning av konstaterade halter dioxinlika ämnen i fisk från Ärr.

Kostrådet gäller tillsvidare.

Utredning vid Fengersfors bruk Öppnas i nytt fönster.