Gå till innehåll

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidraget är en del av Åmåls kommuns arbete med landsbygdsutveckling och syftar till att upprätthålla en tillfredställande dagligvaruförsörjning på landsbygden.

kundvagn

Hemsändningsbidraget innebär att butiker på Åmåls kommuns landsbygd får ekonomiskt stöd för hemsändning av dagligvaror. Med dagligvaror menas livsmedel, hygienartiklar och övriga förbrukningsvaror som normalt förekommer i en dagligvarubutik.

Stöd lämnas för hemsändning till fast boende landsbygdshushåll som har mer än 2 km till närmaste dagligvarubutik. Undantag vad gäller avståndsregeln kan göras för boende som själva saknar möjlighet att ta sig till butiken, till exempel på grund av hälsoskäl eller avsaknad av körkort.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024
Publicerad:
15 november 2023