Gå till innehåll

Leva hållbart

Att leva hållbart innebär medvetna val för minskad miljöpåverkan, social gemenskap och ekonomisk stabilitet. Socialt handlar det om lokalt engagemang, samhällsutveckling, livslångt lärande och god folkhälsa. Miljöaspekter inkluderar exempelvis energieffektiva lösningar och nyttjandet av kollektivtrafik och cykel. Naturvård innebär att bevara ekosystem och främja biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet innefattar stöd till lokala företag, sysselsättningsinitiativ och minskat importberoende.

En hållbar livsstil tar hänsyn till både samhället och miljön.

Aktuellt