Gå till innehåll

Naturvård och biologisk mångfald

Naturvård handlar både om att värna och skydda områden med hög biologisk mångfald och att informera om och tillgängliggöra värdefulla naturområden.