Gå till innehåll

Livsmedel

För att du ska må bra är det viktigt att maten som du handlar i affären, äter på restaurangen eller att vattnet du dricker håller en bra kvalitet.

Varuhus

I Åmål finns det drygt 170 verksamheter som hanterar livsmedel och/eller dricksvatten på något sätt. Vi kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Målet är att du som konsument ska kunna känna dig trygg och säker med vad du äter och dricker och inte bli lurad av felaktiga menyer eller märkningar. Du ska inte heller behöva riskera att bli sjuk av mat eller vatten som hanterats på fel sätt.

Matförgiftningar har oftast sin grund i att maten hanterats felaktigt. En halv miljon människor uppskattas drabbas av matförgiftning varje år, varav hälften av fallen beror på mat som tillagats i det egna hemmet.

livsmedelsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida kan du läsa mer om matförgiftning, samt om hur du förebygger risken att bli sjuk av mat eller dryck.

Misstanke om matförgiftning

Misstänker du att du blivit sjuk av mat eller dryck från ett livsmedelsföretag bör du kontakta oss så fort som möjligt. Det är viktigt att vi i ett tidigt skede kan börja utreda vad som hänt.

För att kontakta oss kan du antingen ringa in till oss eller använda våra blanketter. Du som anmäler har alltid rätt att vara anonym.

Kontakta genast vårdcentralen om du har ett eller flera av följande symtom:

  • Du har blodiga diarréer.
  • Du har hög feber och frossa.
  • Du har svåra magsmärtor som inte går över trots att du har kräkts eller har haft diarré.

Livsmedels- och dricksvattenverksamhet

Vi utför tillsyn vid alla verksamheter som hanterar livsmedel eller offentligt distribuerar dricksvatten i kommunen.

Målet med kommunens tillsyn av livsmedelsverksamheter är att konsumenten ska kunna känna sig trygg och inte bli lurad av felaktiga menyer eller märkningar. Konsumenten ska inte heller riskera att bli matförgiftad av livsmedel eller vatten som hanteras felaktigt.

Tillsynen säkerställer att alla företag i Åmåls kommun följer lagen.

Som livsmedelsföretagare ska du känna till de regler som gäller för just din verksamhet och du ansvarar för att dina livsmedel är säkra. Det är viktigt att alla anställda i företaget känner till de risker som finns inom verksamheten och hur man gör för att garantera att livsmedlen är säkra och håller den kvalitet som krävs.

Registrering

Det är vi som registrerar och kontrollerar ditt företag om du säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Du som förser andra med vatten eller använder vatten fån egen brun i samband med livsmedelsverksamhet ansvarar för att vattnet är av god kvalitet. Det är ditt ansvar som distributör att känna till aktuell lagstiftning och se till att anläggningen fungerar och sköts enligt dricksvattenföreskrifterna.

Registrering

Du ska registrera dig hos oss om:

  • du tillhandahåller eller använder vatten som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.
  • du försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.
  • ni har en gemensam anläggning som i genomsnitt levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn.

Uppfyller din livsmedels- eller dricksvattenverksamhet kriterierna för att registreras hos oss ska en anmälan lämnas in senast 2 veckor innan verksamhetsstart.

Kostnaden för registreringen är 1125 kronor.
Detta är en engångssumma som betalas i samband med registreringen.

livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information och aktuell lagstiftning i samband med verksamhetsstart, samt för att driva en livsmedels- eller vattenverksamhet.

Sanktionsavgift

Sanktionsavgift tas ut om en verksamhetsutövare påbörjar eller övertar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan.

Krävs tillstånd från andra myndigheter?

Kom även ihåg att det kan vara aktuellt att kontakta andra myndigheter när du startar din verksamhet.

Det är verksamhetsansvarigs ansvar att kontrollera om andra tillstånd krävs. På bolagsverkets hemsida verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du hjälp att skapa en checklista över vilka myndigheter som ska kontaktas i samband med verksamhetsstart, exempelvis alkohol- och tobakshandläggare, näringslivs- och kommunikationsenheten, plan- bygglovshandläggare, polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., räddningstjänsten, sotare och VA-renhållning.

Registreringen är knuten till den person som lämnat in en anmälan.

Därför ska du också anmäla om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform. Vid ägarbyte ska:

  • den nya ägaren ska anmäla sin verksamhet till oss.
  • den gamla ägaren ska avregistrera sin verksamhet hos oss.

Sanktionsavgift

Sanktionsavgift tas ut om en verksamhetsutövare påbörjar eller övertar en registreringspliktig verksamhet utan föregående anmälan.

Om verksamheten upphör eller byter ägare är det verksamhetsansvarig som är ansvarig för att kontakta oss via telefon eller e-post och avregistrera den gamla verksamheten.

Vi tar inte ut någon avgift för avregistrering. Den som är registrerad som verksamhetsutövare vid årets början är dock skyldig att betala hela årets avgift.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024
Publicerad:
20 september 2023