Gå till innehåll

Anmälan

Ibland kräver inte de planerade åtgärderna en bygglovsansökan men en anmälan.

ritningar av nya fastigheter

En anmälan ska vara skriftlig och skickas in till Bygg- och miljönämnden för prövning. Ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetsbeteckning och när arbetet planeras att genomföras ska framkomma i din anmälan.

Enligt plan- och bygglagen är följande vanliga åtgärder anmälningspliktiga. Det rör sig bland annat om:

  • Tillbyggnad av en-/tvåbostadshus 15 kvm, takkupor, inredning av ytterligare bostad

  • Attefallshus (komplementbostadshus och komplementbyggnad) på högst 30 kvm

  • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt

  • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal, ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem

  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk


Blanketter och tjänster kopplat till anmälan och ansökan om bygglov hittar du under våra e-tjänster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024
Publicerad:
20 september 2023