Gå till innehåll

Marklov

Inom detaljplanlagda områden behöver du marklov om du avser att ändra markens höjdläge avsevärt.

Leksaksgrävmaskin i grus och sand


Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du planerar att schakta, gräva eller fylla igen mark för att avsevärt ändra dess höjdläge (mer än 0,5 meter). I Åmål finns vissa områden där detaljplanen kräver marklov för att fälla träd eller plantera skog.
Marklov behövs både om du ska gräva i jord eller spränga i berg, förutsatt att du ändrar höjdläget.

För att få reda på om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan kontakta gärna oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Schaktning och fyllning i direkt anslutning till byggnadsarbeten behöver inte marklov, eftersom ändringen av marken prövas i bygglovet.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024
Publicerad:
20 september 2023