Gå till innehåll

Olovligt byggande och ovårdad tomt

Enligt plan- och bygglagen har bygg- och miljönämnden tillsynsansvar för olovligt byggande samt att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för sin byggnad och tomt. Olovliga och ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.

En hammare som hänger på en trädbit

När det gäller olovligt byggande ska byggnadsnämnden tar ut avgifter (sanktionsavgifter) av ägaren, av byggherren eller av den som har fått en fördel av överträdelsen, det kan till exempel vara den som använder eller bor i en byggnad som uppförts utan lov. Även om man betalar avgifterna måste man ansöka om lov i efterhand för att få ha kvar byggnaden. Om det inte går att ge lov ska byggnadsnämnden förelägga byggherren att återställa det som har utförts utan lov. Det betyder att byggnaden måste rivas och marken återställas. Om fastigheten säljs är det den nya ägaren som tar över och måste göra det som den förre ägaren skulle ha gjort.

En fastighetsägare är skyldig att hålla sin fastighet i ett sådant skick så att det inte finns risk för olycksfall samt att det inte ska vara någon fara för omgivning, exempelvis ett träd som hänger ut över gatan som riskerar att falla.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Publicerad:
11 januari 2024