Gå till innehåll

Rivningslov

Inom detaljplanerat område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

skylten med texten tillträde förbjudet rivning pågår

För byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov behöver du oftast inte rivningslov, men det kan behövas en anmälan beroende på hur stor byggnaden är.

Utanför detaljplanerat område behövs inte rivningslov, men en anmälan kan ändå vara nödvändig beroende på hur stor byggnaden är och vilken typ av byggnad det är. Kontakta våra bygglovshandläggare om du är osäker.

Avsikten med rivningslov är att se till att bebyggelse med kulturhistoriska eller miljömässiga värden skyddas. Det är också viktigt att rivningsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Du ska genom en karta eller liknande kunna visa vad eller vilka delar som ska rivas. Du ska även bifoga en så kallad kontrollplan, som visar hur du tänkt att ta hand om rivningsmaterialet. Det kan också komma att krävas en kontrollansvarig i ärendet. Bygg- och miljönämnden bestämmer behovet av en sådan i ärendet.

Om du funderar på om det du eventuellt ska riva är inom detaljplanerat område se gärna sidan för Detaljplaner.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024
Publicerad:
20 september 2023