Gå till innehåll

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt innebär att du utser en frivillig person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv.

Äldre man håller om äldre man

En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till god man och är en fullmaktshandling som ställs ut i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om personliga angelägenheter vid varaktig sjukdom eller liknande. Den innebär att du utser en frivillig person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre skulle kunna göra det själv.

Formkrav

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du upprättar framtidsfullmakten och det ställs även vissa formkrav på fullmakten som går att likställas med ett testamente. Den ska vara skriftlig, undertecknad och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska även framgå att det är en framtidsfullmakt, vem som är fullmaktshavare (vem som ska företräda dig) samt fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Omfattning

Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det men omfattningen kan också vara begränsad till att bara gälla en viss del av din egendom eller vissa sysslor.

Giltighet

En vanlig fullmakt gäller bara så länge den som ställt ut fullmakten är i stånd att instruera och kontrollera hur den sköts. En framtidsfullmakt däremot börjar gälla först när personen som ställt ut fullmakten inte längre kan ta hand om sig själv och sina angelägenheter.

Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft, men det är möjligt att bara tillåta att tingsrätten ska kunna avgöra när framtidsfullmakten trätt i kraft.

En framtidsfullmakt gäller inte när en person har god man eller förvaltare.

Bankföreningen har även en informationsfilm om framtidsfullmakt:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
7 november 2023