Gå till innehåll

Årsräkning

Gode män och förvaltare som förvaltar en huvudmans egendom och vissa förmyndare åt minderåriga barn är skyldiga att redovisa sin förvaltning i form av en årsredovisning.

Två glada kvinnor vid bärbar dator

Granskningsläge v. 25

Granskade

Inlämnade, ej granskade

Ej inlämnade

Anstånd

356

220

7

0

 

Turordning och prioritering

Vi granskar inlämnade årsräkningar efter när de är inlämnade och kompletta. Vi prioriterar de årsräkningar där ställföreträdaren begärt arvode.

Redovisning enligt Föräldrabalken

Årsredovisningen ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning i tid måste du kontakta överförmyndarenheten och ansöka om anstånd innan den 1 mars med en motivering.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Det innebär att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (årsbesked, bankkontoutdrag, kvittenser, m.m.) som bekräftar det som angivits i årsräkningen. Det är även bra om du bifogar stödblanketterna med specificerade inkomster och utgifter.

OBS! skicka inte med några andra underlag än de som överförmyndarnämnden har specificerat i årsräkningen. Vi tar EJ emot hela pärmar med redovisning om det inte är överenskommet.

Underlag från Försäkringskassan

En god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan få en sammanställning över vilka ersättningar myndigheten betalat ut till huvudmannen under året.

En ställföreträdare kan beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.
Läs mer hos Försäkringskassan om Digitala tjänster för ställföreträdare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Vi granskar årsräkningarna i den ordning som de kommer in till oss. Är årsräkningen korrekt upprättad med efterfrågade underlag enligt våra anvisningar så innebär det också att du snabbare kan få din årsräkning granskad. Beslut om arvode görs efter avslutad granskning. De som lämnar in sin årsräkning sista veckan i februari får vänta längst då det är flest räkningar som ankommer just då.

Efter överförmyndarnämndens granskning av årsräkningen skickas ett besked om granskningen till dig. Detta kan också innehålla påpekanden om sådant du bör åtgärda. Har du tidigare fått ett sådant påpekande är det extra viktigt att du ser över detta.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en årsräkning

Glöm inte att fylla i årsräkningsblanketten med bläck och skriva under med bläck. Du får heller inte använda dig av "Tipp-Ex" eller liknande korrigeringsvätska.

Djupgranskning

Vi väljer slumpvis ut ett antal uppdrag där ställföreträdaren även behöver redovisa övriga underlag. Om din årsräkning föregående år granskats med anmärkning kommer du också hamna i den kategori vi djupgranskar.

Blanketter

Du finner alltid våra senaste versioner på fliken Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du kontrollerar att alla underlag finns med och att årsräkningen är komplett innan du skickar in den. Skicka inte in din årsräkning utan att ha gått igenom checklistan för underlag till årsräkning!

Checklista för underlag till årsräkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till att fylla i årsräkningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödblankett utgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödblankett inkomster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! De senare blanketterna är självsummerande, men det fungerar bara tillförlitligt i senaste versionen av programmet Adobe Acrobat Reader (klicka för att hämta hem). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  Roll
  Gode män, förvaltare, förmyndare inom kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng.
  E-post
  ofn­@amal.se
  Telefon
  0532-777 400
  Besöksadress:
  Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål (Endast bokade besök)
  Övrigt:

  Under juli och augusti har vi telefontid tisdagar kl. 10-11 samt kl. 13-14

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024
Publicerad:
7 november 2023