Gå till innehåll

Anhörigbehörighet

Stöd från dig som anhörig kan göra att det inte behövs en god man till dina nära och kära.

Elderly couple on bench

Ofta kan stöd från anhöriga göra att det inte behövs förordnas en god man. För att ge anhöriga ytterligare möjligheter att på ett enklare sätt sköta en hjälpbehövande persons angelägenheter infördes 2017 nya bestämmelser i Föräldrabalkens 17 kap.

Om du är myndig och nära anhörig till en person som är över 18 år som inte längre kan företräda sig själv behöver du därför inte alltid en fullmakt för att företräda personen i vissa sammanhang.

Det innebär att du för dennes del kan betala räkningar, ansöka om hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende t.ex. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier eller ge bort egendom eller något annat som inte räknas till vardaglig hushållning.

Anhörigbehörighet gäller inte för personer som även innan sin 18-årsdag på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte kunnat ta hand om sina angelägenheter. Med andra ord gäller inte anhörigbehörighet för medfödda tillstånd och sjukdomar om personen som behöver hjälp aldrig haft egen beslutsförmåga.

Vem är anhörig?

Som nära anhörig räknas i turordning make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn. Flera personer på samma nivå företräder personen tillsammans om de inte genom fullmakt utser en ur gruppen att sköta uppdraget.

Om det finns en god man eller förvaltare förordnad gäller inte anhörigbehörigheten för det som förordnandet omfattar.

Bankföreningen har även en informationsfilm om anhörigbehrighet.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  Roll
  Gode män, förvaltare, förmyndare inom kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng.
  E-post
  ofn­@amal.se
  Telefon
  0532-777 400
  Besöksadress:
  Förrådsgatan 5, 662 34 Åmål (Endast bokade besök)
  Övrigt:

  Under juli och augusti har vi telefontid tisdagar kl. 10-11 samt kl. 13-14

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
7 november 2023