Gå till innehåll

Värmepumpar

Värmepumpar räknas som miljöfarlig verksamhet på grund av att anläggningen kan innehålla köldmedier.

Längdskidåkning på en kall vintrig dag

Köldmedier är kraftiga växthusgaser och kan bidra till växthuseffekten om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet. Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt.

När man tar energi ur ytvatten, mark eller berg sänks temperaturen där och då sker kemiska förändringar som kan påverka miljön. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid ett eventuellt läckage.

Vid installation av värmepumpsanläggning skall fastighetsägaren göra en anmälan till oss. Det gäller oavsett om värmen ska utvinnas ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna.

Vi tar ut en avgift för anmälan, avgiften regleras i kommunens miljötaxa. Anmälan skall lämnas in och helst godkännas innan installationen påbörjas.

Miljösanktionsavgift

Om en installation av värmepumpsanläggning startas utan att anmälan gjorts till oss tas en miljösanktionsavgift ut.

Mer information hittar du här:
Svenska kyl - och värmepumpsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
6 februari 2024