Gå till innehåll

Verksamhetsavfall - Farligt avfall

Information kring farligt avfall för dig som bedriver någon form av verksamhet.

Rostig tunna med kemiska avfall i.

Information om regler om rapportering avseende farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Berörda verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Rapportera in uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Inrapporteringen av antecknade uppgifter om farligt avfall görs i Naturvårdsverkets avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. antingen via e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter som ska lämnas in

Uppgifterna som ska rapporteras anges i 6 kap avfallsförordningen (2020:614) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.

Ytterligare regler för de uppgifter som ska antecknas och rapporteras finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.

Verksamhetsutövare måste fortsatt hålla sina egna anteckningar

Uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ersätter inte de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Ombud

Verksamheter kan anlita ett ombud för att rapportera antecknade uppgifter till avfallsregistret för en verksamhets räkning. Det kan exempelvis vara en aktör i avfallsbranschen som samlar in avfall.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024
Publicerad:
11 januari 2024