Gå till innehåll

Information till båtägare

För att kunna bevara våra vackra kuster och strandmiljöer krävs att vi alla hjälps åt.

Skymning gästhamn Åmål

Som båtägare har du en mängd olika regler och bestämmelser att följa. Reglerna kring vad du som båtägare får göra kan skilja från kommun till kommun, så var noga med att ta reda på vad som gäller där du befinner dig.

  • Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt. Nästan alla båtbottenfärger eller antifoulingfärger är giftiga, även de som är godkända.
  • Tvätta båten på spolplatta. Spillvatten som uppstår vid båtbottentvätt innehåller föroreningar. Föroreningarna kan ha negativ påverkan på organismer i sjöar och vattendrag. Båtbottentvätt ska därför ske på spolplatta försedd med grovrensränna ansluten till reningsanordning.
  • När motorn behöver service är det viktigt att servicen sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen.
  • Lämna farligt avfall på en miljöstation på land. Felhantering av farligt avfall kan skada miljön.
  • Töm båttoan på land. Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige. I Åmål finns en sugtömningsstation vid Åmåls Gästhamn. Karta över tömningsstationer utmed Västkusten hittar du på Transportstyrelsens sida.
  • Välj alkylatbensin till utombordaren. En stor del av avgaserna från 2-taktsmotorer stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar och grunda vatten och grunda vikar. Genom att använda alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024
Publicerad:
23 januari 2024