Gå till innehåll

Kyltorn

Anmälningsplikt för kyltorn införs från och med den 1 februari 2024 för att förebygga legionellautbrott – Anmälan ska skickas in till den kommunala tillsynsmyndigheten i den kommun där kyltornet finns eller ska uppföras.

Närbild av vattendroppar när det regnar

Vem är anmälningspliktig och när ska anmälas senast ha inkommit?

Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.

Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska verksamhetsutövaren ha anmält kyltornet senast den 31 december 2024.

Vad ska skickas in?

Tillsammans med anmälningsblanketten ska även ritningar och tekniska beskrivningar bifogas anmälan.

Anmälan av kyltorn Pdf, 949.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

För mer information se hemsidan till frågor och svar -kyltorn hos folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk författningssamling - Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med kyltorn menas en anordning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess där kylningen sker genom att det tillförs vatten till ett luftflöde på ett sätt som gör att aerosoler bildas.

Exempelvis kan det vara luftkonditionering eller industriprocesser. Men legionella kan även spridas via luftfuktare, prydnadsfontäner, högtryckstvättar samt grönsaksfuktare i affärer.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
19 mars 2024