Gå till innehåll

Fengersfors förskola

Förskolan ligger cirka 20 minuter utanför Åmåls tätort i ett naturskönt område med närhet till skog och lekpark. Förskolan har en stor utegård och mycket av undervisningen bedrivs utomhus. Våra lokaler är stora och ändamålsenliga. Vi har tillgång till gymnastiksal.

Fengersfors förskola

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 06.30-18.30. Tiderna kan variera beroende på föräldrarnas behov.

Avdelningar

Fengersfors förskola består av en avdelning:
Kluringen 1-5 år

Leken har en central och viktig roll i verksamheten och ges mycket tid och plats. Vårt läge med närhet till naturen ger barnen möjlighet att vistas i skogsmiljö. Miljön utomhus och inomhus anpassas ständigt efter barnens intressen och behov. All förändring sker med en pedagogisk tanke där vi utmanar barnens eget tänkande för att de ska känna att de är kompetenta att lära, utvecklas och blir trygga i sin fortsatta utveckling. Barnen på våra förskolor får goda möjligheter att uppleva, upptäcka och utforska sin omgivning.

Barn är olika och lär på olika sätt. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och behov samt skapar förutsättningar för att vilja leka och lära sig i samspel med andra, både vuxna och barn.

Likt alla andra kommunala förskolor i Åmål arbetar vi alltid i första hand utifrån Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-18), där vi utvecklar verksamheten kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi har tillagningskök med egen kokerska och äter i gemensam matsal.

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Fengersfors förskola

Besöksadress
Knarrbyvägen 17
662 95 Fengersfors

Kluringen: 0532-777 037

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2024
Publicerad:
14 juni 2023