Gå till innehåll

Örnäs förskola

Örnäs förskola ligger i ett naturskönt område vid Vänern med närhet till lekpark, grillplats, skog, vatten och fotbollsplaner. Gården är stor med klätterställning, gungor, sandlådor och utmanande lekytor för barnen. Förskolan är uppdelad i två byggnader.

Utemiljön Örnäs förskola

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 06.30-18.30. Båda avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning.

Avdelningar

Örnäs förskola består av fyra avdelningar:
Bojen 1-3 år
Båten 1-3 år
Ankaret 3-5 år
Fyren 3-5 år

Förskolan har en stor utegård och mycket av undervisningen bedrivs utomhus. Leken har en central och viktig roll i verksamheten och ges mycket tid och plats. Vårt läge med närhet till naturen ger barnen möjlighet att vistas i skogsmiljö. Miljön utomhus och inomhus anpassas ständigt efter barnens intressen och behov. All förändring sker med en pedagogisk tanke där vi utmanar barnens eget tänkande för att de ska känna att de är kompetenta att lära, utvecklas och blir trygga i sin fortsatta utveckling. Barnen på våra förskolor får goda möjligheter att uppleva, upptäcka och utforska sin omgivning.

En härlig miljö som vi använder med fantasi och kreativitet i barnens lärande. Vi har också gångavstånd till kulturhus, museér och teater så att barnen kan ta del av kommunens kulturella utbud.

Likt alla andra kommunala förskolor i Åmål arbetar vi alltid i första hand utifrån Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-18), där vi utvecklar verksamheten kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vår goda nylagade mat får vi av vår egen kokerska.

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Örnäs förskola

Besöksadress
Waerngatan 7
662 31 Åmål

Ankaret: 0532-173 76
Bojen: 0532-173 77
Båten: 0532-171 56
Fyren: 0532-173 78

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024
Publicerad:
14 juni 2023