Gå till innehåll

Åsens förskola

Förskolan Åsen ligger i ett naturskönt område vid Hanebols friluftsområde med närhet till skog, teknikbana och fotbollsplaner. Vår verksamhet präglas av lek, samspel och ett lustfyllt lärande och vi arbetar för att ha en förskola att längta till!

Åsens förskola

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 06.30-18.30. Tiderna kan variera beroende på föräldrarnas behov. Alla avdelningar hjälps åt med öppning och stängning.

Avdelningar

Åsens förskola består av tre avdelningar:
Prästkragen 1 - 3 år
Smörblomman 1 - 3 år
Timotej 3 – 5 år

Förskolan Åsen är belägen i närhet av skog och lantlig miljö i utkanten av Åmål. Vi har ljusa, stora lokaler och en stor fin gård vilket stimulerar och främjar utveckling, lärande och lockar till kreativitet, lek och fantasi. Vi pedagoger utgår från barnets intressen vid planering av utbildning och undervisning. Vi lägger stor vikt vid barns inflytande och delaktighet.

Våra lärmiljöer inomhus är utformade så att barnen ges möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet i bild, sång, dans, konstruktion, skapande, mm.

Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan (Lpfö18), skollagen samt barnkonventionen. Där står bland annat: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.

Vi har också ett eget kök med kokerska där frukost, lunch och mellanmål tillagas från grunden.

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Åsens förskola

Besöksadress
Kornvägen 14
662 35 Åmål

Prästkragen: 0532-171 59
Smörblomman: 0532-173 71
Timotej: 0532-171 39

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024
Publicerad:
14 juni 2023