Gå till innehåll

Om förskolan

Förskolan är första delen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan. Ditt barn kommer att utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagoger.

Uteaktiviteter förskolan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö i förskolan. Förskolans lokaler och utrustning ska bidra till barnens utveckling och lärande.

Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med vårt värdegrundsarbete t.ex. allas lika värde, att vara en bra kompis och att alla ska känna trygghet, glädje och gemenskap.

Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Föräldrasamverkan

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024
Publicerad:
8 december 2023