Gå till innehåll

Ansöka till förskolan

Du ansöker till förskolan senast fyra månader innan du har behov av placering för ditt barn.

Barn får lära sig siffror och veckodagar på förskolan

För plats i förskola behöver du ansöka senast fyra månader innan önskat placeringsdatum.

Plats erbjuds alltid så nära önskat placeringsdatum som möjligt, men ju senare du söker desto större är risken att du får ett senare datum.

När du planerar för ditt behov av förskola räkna med två veckors introduktion då förälder och barn gemensamt deltar i verksamheten.

Introduktion sker inte under juli månad.

Vid placering ska hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen.

Ett placeringserbjudande skickas ut till vårdnadshavare via e-post när barnet har fått plats i förskola. Besvaras inte erbjudandet vid angiven tidpunkt erbjuds platsen till annan sökande och barnet tas ur kön.

Om vårdnadshavarna har en skuld till kommunen avseende obetalda barnomsorgsavgifter ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald.

Erbjudandet accepteras
När du accepterat platserbjudandet skickas ett placeringsbeslut till din e-post. I samband med att du accepterar erbjudande ska ett sysselsättningintyg lämnas in.

Om du tackat ja till ett erbjudande men önskar placering på en annan förskola behöver du kontakta placeringshandläggare.

Erbjudandet avböjs
Om du väljer att tacka nej till erbjuden plats får du göra en ansökan på nytt och får i och med det ett nytt garantidatum.

Omplacering
Om ditt barn har plats i förskola men du har behov eller önskemål om att byta plats behöver du göra en ny ansökan om plats.

Du ansöker om plats via kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Plats inom barnomsorgen sägs upp minst två månader innan önskat avslutsdatum, antingen via e-tjänsten Länk till annan webbplats. eller uppsägningsblankett som finns under självservice. Du betalar för platsen under hela uppsägningstiden.

Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna haft behov av barnomsorg, sägs platsen upp av vårdnadshavarna var för sig.

Barnomsorgsplatsen kan inte sägas upp under sommarmånaderna, om behov av barnomsorg åter finns efter sommarperioden.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juli 2024
Publicerad:
14 juni 2023