Gå till innehåll

Avgifter för barnomsorg

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden. Barnomsorgsplatsen är ett abonnemang som löper under hela året.

3 tiokronors myntar

Anmäl e-faktura

Med e-faktura sparar du både på pappersresurser och egen tid. Du får dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar.

Om du vill ha e-faktura, anmäler du det via din internetbank.

Maxtaxa för förskola och fritids 2024

Inkomst indexregleras en gång per år av Skolverket, vilket gör att avgiften höjs något varje år. Från och med 1 januari 2024 höjs inkomsttaket för maxtaxan till 56 250 kronor.

Avgift förskola för barn 1-5 år (Förskola/pedagogisk omsorg)

Barn 1

3% av inkomst dock högst 1 688 kr/månad

Barn 2

2% av inkomst dock högst 1 125 kr/månad

Barn 3

1% av inkomst dock högst 563 kr/månad

Barn 4

0%


Avgift för barn 3-5 år allmän förskola
(Med förskoleplats)

Från september månad det år barnet är 3 år till och med augusti månad det år barnet är 6 år, reduceras avgiften med 25 %.

Avgiften fritidshem för barn 6-13 år (fritidshem/pedagogisk omsorg)

Barn 1

2% av inkomst dock högst 1 125 kr/månad

Barn 2

1% av inkomst dock högst 563 kr/månad

Barn 3

1% av inkomst dock högst 563 kr/månad

Barn 4

0%

Från september månad det år barnet är 6 år betalas fritidshemstaxa.

För att ändra dina inkomstuppgifter loggar du in via vår e-tjänst Lämna inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024
Publicerad:
14 juni 2023