Gå till innehåll

Tösse förskola

Tösse förskolan är belägen i samma byggnad som Tösse skola. Förskolan ligger mitt i en levande jordbruksbygd med närhet till skog och natur. Vår stora gård är en plats för äventyr och lek, det finns alltid något för varje barn att engagera sig i.

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 06.30-18.30. Båda avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning.

Avdelningar

Tösse förskola består av två avdelningar:
Molnet 1-3 år
Regnbågen 3-5 år

Förskolan har en stor utegård och mycket av undervisningen bedrivs utomhus. Leken har en central och viktig roll i verksamheten och ges mycket tid och plats. Vårt läge med närhet till naturen ger barnen möjlighet att vistas i skogsmiljö. Miljön utomhus och inomhus anpassas ständigt efter barnens intressen och behov. All förändring sker med en pedagogisk tanke där vi utmanar barnens eget tänkande för att de ska känna att de är kompetenta att lära, utvecklas och blir trygga i sin fortsatta utveckling. Barnen på våra förskolor får goda möjligheter att uppleva, upptäcka och utforska sin omgivning.

Likt alla andra kommunala förskolor i Åmål arbetar vi alltid i första hand utifrån Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-18), där vi utvecklar verksamheten kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Maten lagas i vårt tillagningskök.

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Tösse förskola

Besöksadress
Skolvägen 1
662 98 TÖSSE

Molnet 0532-777 052
Regnbågen 0532-777 053

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024
Publicerad:
14 juni 2023