Gå till innehåll

Kristinebergs förskola

Kristineberg är en förskola belägen mellan Vikenborg och Kristinebergs högstadieskola i norra Åmål. Förskolan ligger i ett naturnära område, med skogen och en pulkabacke inpå knutarna.

Utemiljön Kristinebergs förskola

Öppettider

Kristineberg har öppet kl. 06.30-18.30. Alla pedagoger på förskolan hjälps åt med öppning och stängning. Det innebär att barnen träffar pedagoger från andra avdelningar på morgon och kväll.

Avdelningar

Kristinebergs förskola består av fem avdelningar:
Ekorren: 1 - 3 år
Igelkotten: 1 - 3 år
Räven: 1 – 3 år
Lejonet: 3 - 5 år
Pandan: 3 – 5 år

Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan (Lpfö18), skollagen samt barnkonventionen. Där står bland annat: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.

Vi utgår från en likvärdig förskola med hög kvalité, för oss innebär det att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov samt anpassas till alla barn i förskolan.

Barn är olika och lär på olika sätt. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och behov samt skapar förutsättningar för att vilja leka och lära sig i samspel med andra, både vuxna och barn. Våra lärmiljöer inomhus är utformade så att barnen ges möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet i bild, sång, dans, konstruktion, skapande, mm.

Vi har ett eget tillagningskök på förskolan, där det sprids en härlig doft från maten som tillagas.

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Kristinebergs förskola

Besöksadress
Vikenborgsgatan 4
66236 ÅMÅL

Räven: 0532-777 082
Igelkotten: 0532-171 51
Ekorren: 0532-171 73
Lejonet: 0532-171 48
Pandan: 0532-171 49

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
13 juni 2023