Gå till innehåll

Frågor och svar

Här finner du svar på en del vanliga frågor om barnomsorg.

Kuber med frågetecken på

Du ansöker om plats via kommunens e-tjänster.

Från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år kan man ha allmän förskoleplacering, det gäller för dem som inte har något omsorgsbehov, t.ex. om man är föräldraledig. Om barnet redan har en förskoleplats måste du anmäla om att ändra placeringen senast 2 veckor innan önskat ändringsdatum. Barnet går 15 timmar per vecka, måndag till fredag klockan 8.30-11.30. Allmän förskola följer skolans läsårstider och barnet är ledigt på alla lov och studiedagar. Placeringen är avgiftsfri.

Om barnet inte har förskoleplats ansöker du om allmän förskoleplacering via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: "Avgiftsfri allmän förskola" eller via blankett.

Barnomsorgsplatsen är ett abonnemang som löper under hela året. Det innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet.

Ja, barn till arbetssökande förälder har endast rätt till plats i förskolan 15 timmar per vecka, tisdag till torsdag klockan 8.30-13.30. Från och med hösten det året barnet fyller 3 år kan man välja att övergå till avgiftsfri allmän förskola, annars gäller avgift enligt taxa.

Barn till arbetslösa har inte rätt till fritidshemsplacering. Du måste själv anmäla förändringen till barnomsorgens administration och platsen stängs från det datum arbetslösheten inleds.

Enligt gällande riktlinjer, har alla kommunala förskolor möjlighet till fem dagar per år för kompetensutveckling, planering, utvärdering och reflektion. Detta för att kunna erbjuda barn och vårdnadshavare en kvalitativt bra förskoleverksamhet.

Tisdag 30 april 2024 (endast förskola)
Fredag 7 juni 2024

Måndag 12 augusti 2024
Fredag 27 september 2024
Tisdag 7 januari 2025
Torsdag 17 april 2025 (endast förskola)
Onsdag 28 maj 2025

Vårdnadshavare, som inte kan ordna egen tillsyn för sina barn, erbjuds annan skolbarnomsorg den aktuella dagen.
Vid behov av omsorg, fyll i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast två veckor innan stängningsdagen för att underlätta bemanning, lokaler och kostbeställning samt specialkost.

Förskoleplatsen övergår till fritidshemsplats vecka 32, om ingen uppsägning skickas in. Undantag gäller för Natur- och miljöskolan där barnen börjar fritidsplacering 1 juli och Edsleskogs friskola 1 augusti.

För barn som har allmän förskola avslutas förskoleplatsen vid vårterminens slut. Vid behov av fritidshemsplats måste du göra en ansökan inför hösten.

Du ska anmäla aktuell inkomst när du har blivit erbjuden plats via e-tjänsten. När familjens inkomst ändras eller om familjeförhållandena ändras ska det också anmälas. Kultur- och utbildningsförvaltningen begär också in inkomstuppgifter en gång om året.

Saknas inkomstuppgifter debiteras maxtaxa.

Tiderna som ditt/dina barn är i förskolan bygger på föräldrarnas arbetstider plus skälig restid. I samband med introduktion lämnas aktuellt schema i Tyra. Vid förändringar ska alltid ett nytt schema lämnas.

För att göra en frånvaroanmälan i förskolan använder du Tyra-appen.

Uppsägningstiden för förskola är två månader och du betalar avgift under uppsägningstiden. Uppsägningen ska vara skriftlig och kan göras via e-tjänsten eller blankett.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024
Publicerad:
14 juni 2023