Gå till innehåll

Elisebergs förskola

Elisebergs förskola ligger i ett naturskönt område i västra delen av Åmål. Det är nära till både skog och fotbollsplan. Gården är stor med sandlådor, gungor, cykelvägar, grillplats samt egen pulkabacke.
Förskolan har stora och rymliga lokaler som är anpassade efter verksamheten.

Utemiljön Elisebergs förskola

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 06.30-18.30. Tiderna kan variera beroende på föräldrarnas behov. Alla avdelningar hjälps åt med öppning och stängning.

Avdelningar

Elisebergs förskola består av fyra avdelningar:
Larven 1-3 år
Snigeln 1-3 år
Humlan 3-5 år
Sköldpaddan 3-5 år

Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan (Lpfö18), skollagen samt barnkonventionen. Där står bland annat: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.

Vi utgår från en likvärdig förskola med hög kvalité, för oss innebär det att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov samt anpassas till alla barn i förskolan.

Barn är olika och lär på olika sätt. Vi arbetar lekpedagogisk, det innebär att genom ett gestaltande arbetssätt sätter vi de skapande ämnena, bild och form, musik och drama i centrum och låter leken utvecklas tillsammans med lärandet. Vi skapar förutsättningar för att vilja leka och lära sig i samspel med andra, både vuxna och barn.

Vi har ett eget tillagningskök på förskolan, där det sprids en härlig doft från maten som tillagas.

På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Elisebergs förskola

Besöksadress
Patrongatan 13
662 34 Åmål

Larven: 0532-171 46
Snigeln: 0532-172 54
Humlan: 0532-171 45
Sköldpaddan: 0532-172 35

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2024
Publicerad:
14 juni 2023