Gå till innehåll

Stöd och resurs

Verksamhet stöd och resurs är centralt organiserad. Vi som arbetar i verksamheten är språk- läs- och skrivutvecklare, tal- och språkpedagog, specialpedagoger, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog.

Barn- och elevhälsan har ett barn- och elevperspektiv som främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Barn- och elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska stödja barnets och elevens utveckling mot utbildningens mål.