Gå till innehåll

Synpunkter och klagomål

Åmåls kommun strävar hela tiden efter att förbättra sin verksamhet. Därför är vi tacksamma för alla frågor/synpunkter som kan hjälpa oss i förbättringsarbetet.

Synpunkter och klagomål

Här nedan finns mer information om hur du går tillväga för att lämna ditt klagomål/synpunkt eller förbättringsförslag som rör Kultur- och utbildningsförvaltningens olika verksamheter.

Enligt Skollag 2010:800 ska huvudmannen, dvs Kultur- och utbildningsnämnden ge vårdnadshavare , barn/elever och personal möjlighet att framföra klagomål på verksamheten.

Alla klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras utifrån offentligthetsprincipen och i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen GDPR. Det innebär att alla kan ta del av ditt klagomål. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Klagomål ska i första hand tas om hand inom den verksamhet där det uppstår. Verksamhetschef ansvarar för utredningen av klagomål tillsammans med ansvarig rektor om hen inte är föremål för klagomålet, då används resurs från annan skolverksamhet. Verksamhetschef ser till att eventuell kvalitetsbrist åtgärdas, och har kontakt med den som lämnat klagomålet.

En person som önskar lämna ett klagomål kan vara anonym. Svaret kan då endast vara av mer generell karaktär avseende exempelvis utbildningen. Det är endast möjligt att bemöta uppgifter om en specifik elev om det är klarlagt att det är vårdnadshavare som klagar. Klagomål ska inte blandas ihop med rätten att överklaga myndighetsbeslut.

Klagomål lämnas genom e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på blankett för klagomål.

Du får svar på ditt klagomål inom 10 arbetsdagar om inte frågeställningen är så komplex att verksamheten behöver mer tid, vilket du i så fall informeras om.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024
Publicerad:
29 september 2023